- För levande byggnader

Kålltorps Bygg är ett byggföretag som funnits sedan 1989. Vi har sedan vi startade byggt upp en bra grund som ett etablerat byggföretag i Göteborgsregionen.

Om Kålltorps Bygg

Företaget är i grunden ett gediget familjeföretag som har ombildats flera gånger i takt med att verksamheten har vuxit. Kålltorps Bygg ingår idag i Kålltorpsgruppen där huvudägarna är grundarna Steve, Martin och Morgan Johansson.

Sedan 1989 har Kålltorps Bygg byggt upp ett stabilt bolag med långsiktiga och sunda värderingar. Genom grundmurad tilltro till engagemang och personligt ansvar har företaget idag ett starkt varumärke som efterfrågas i hela Göteborgsregionen.

Vi omsätter idag över en halv miljard och med vår grund och redan etablerade kundrelationer skall vi fortsätta stärka företaget.

Vi skall fortsätta att arbeta långsiktigt med att bygga bra kundrelationer och bevara känslan av det ”lilla företaget” med snabba beslutsvägar och personligt engagemang.

Vi skall fortsätta att genomsyra Kålltorps Bygg och våra kunder med våra kärnvärden PEKA; Personliga – Effektiva – Kunniga – Ansvarstagande så att vi även i framtiden skall kunna vara stolta över Kålltorps Bygg

Samverkanprojekt och entreprenader

Kålltorps Bygg har erfarna projekt- och projekteringsledare. Personal med lång rutin och erfarenhet som kan tillföras ett projekt i tidigt skede och därmed ge projektet en bra start. Vår strävan är att vara en ödmjuk och engagerad samarbetspartner i alla projekt. Allt från service till större totalentreprenader.

Att i ett tidigt skede få möjligheten till partnering, samverkan och samarbete i ett komplext projekt är både utvecklande och effektivt. Idag är en stor del av våra entreprenader samverkanprojekt.

Med våra engagerade och kunniga medarbetare har detta blivit ett framgångsrikt koncept för både beställaren och oss själva. Att gemensamt projektera och ha möjlighet att välja rätt förutsättningar i projektet är en styrka som ger både bästa möjliga resultat och ekonomi.

Välkommen till oss!

Utvecklingsprojekt

En naturlig väg för att stärka Kålltorps Bygg är att utveckla egna projekt.

Vi har idag flera egna pågående utvecklingsprojekt, både kommersiella och bostadsområden. Vi har ofta nära samarbete med både fastighets- och markägare där vi gemensamt utvecklar fastigheten och utreder möjligheterna till detaljplan, tar fram helhetslösningar och ser till att optimera fastighetens värde.

Att med en stark och kunnig projekteringsgrupp som sköter utredningar och planarbete som i samarbete med duktiga arkitekter utvecklar en fastighet eller ett helt område ser vi som en spännande utmaning.

Äger ni en befintlig fastighet, mark med bra läge eller är ni själv exploatör men behöver duktiga samarbetspartners, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Projektgrupper

Grundpelarna i Kålltorps bygg är vår service och vårt engagemang. Med våra grupper som utför service och mindre ombyggnader sår vi fröet för våra kärnvärden PEKA: Personliga, Effektiva, Kunniga, Ansvarstagande

Varje grupp arbetar direkt med beställaren och med varje grupps kunskap har vi en bred kompetens. Både arbetsledning och snickare är vana att arbeta självständigt och har ett ansvarstagande direkt mot beställare och dess eventuella hyresgäster i pågående verksamhet.

För att underlätta samarbetet ytterligare mellan beställare och Kålltorps Bygg har vi idag ramavtal med många av våra kunder.

Välkommen till oss för att diskutera ett framtida samarbete!